open.StudieData     een open data initiatief voor het Hoger Onderwijs

Bachelor-Master doorstroom

12797 doorstroommogelijkheden

open.StudieData Nieuwsbrief

Aan- en afmelden
nieuwsbrief 1 downloaden

open.StudieData

initiatief van HO onderwijsinstellingen.

multi-mediale opleidingsinformatie; bouwt voort op Open Onderwijsdata, Hodex en Edudex.

Nieuws

Open Onderwijsdata

initiatief van DUO.

informatie over leerlingen, diploma's, personeel, financiën.

Download Croho

Hodex

Initiatief van VSNU en hbo-raad.

informatie over opleidingen, voorlichtingkalender en instellingsbeschrijving.

download Hodex export

beperkte export